Archive for the ‘Släktforskning’ Category

Den här sidan är inte aktuell

21 januari 2013

Jag använder numera: akewah.se

Carl Magnus Johansson – Carl Mård

21 november 2010

Carl Mård, min morfar Rudolf Carlssons farfar, vem var det?

Jag är inte klar med min forskning om honom, det som kvarstår är framförallt ett besök på krigsarkivet för att få veta mer om honom som soldat.

Jag har (som man oftast gör när man släktforskar) följt honom bakåt i tiden och blivit förvånad över att han i nästan hela sitt liv tituleras avskedad soldat, avskedad låter för oss moderna människor som något negativt men så var det inte på 1800-talet. Det betydde inget annat än att han tidigare varit soldat.

I släkttavlan som morbror Lennart tagit fram står han som smed men det är ett yrke han inte haft. Dräng, soldat, lumpsamlare, arrendator, sockneskräddare (!) är yrken som förekommer.

Han föddes 1801-02-24 i Nöbbele och döptes en vecka senare till Carl Magnus. Han var son till torparen Johannes Svensson och hans hustru Annika Simonsdotter. Födelseplatsen Svenstorp under Orraryd i Nöbbele ligger 1,5 km SV om Ryd, en halvmil från Linneryd, där min bror Olle bor idag. Familjen flyttar sannolikt 1802 till Dragontorpet under Olof Påhlsson gård där Carl Magnus blir 13 år och flyttar igen till Hyltetorpet där han bor något år innan han flyttar hemifrån.

Han flyttar inte precis till granngården utan vandrar, vilket är ett sannolikt transportsätt för en medellös 14-åring långt söderut. Han hamnar i Gammalstorp (!) eller Gamalstorp som det står i prästbetyget.

I utflyttningsattesten från Nöbbele där han kallas gossen kan man läsa:

äger hjelpelig Christendomskunskap, har ännu icke begått H.H. Nattv, är välfrägdad och blifvit 1813 vaccinerad samt ej Wanför”.

Han tar tjänst hos Hemmansåboen No 42, John Ohlsson men livet börjar inte bra för Carl Magnus, i prästboken står att han ”kom 1815 och bortgått utan attest 1816, erhållit attest 1819”.

Vad som hände där i Gammalstorp kan man inte veta och det dröjer ett tag innan jag hittar honom i Tingsås (Tingsryd) där han i Mårdslycke tjänstgör som dräng, inga datum finns, förutom att han är förhörd 1817, han får attest för utflyttning 1822, då han antagit värvning.

Från 1821 till 1829 tjänstgör han som ”Soldaten wid Konungens eget wärfade Infanteri Regemente LifCompaniet No 80”.

Han är skriven i Landskrona garnisonsförsamling och därav drar jag slutsatsen att han som det också framgår antagit värvning, sannolikt ett kontrakt som han kunde bryta 1929 men regementet lades ner något år senare vilket kanske också förklarar att han kunde avbryta tjänsten. Hur som helst så hittar man inte längre någon Carl Magnus Johansson i kyrkböckerna, från och med 1821 är det Soldaten Carl Mård och från 1829 dvs från och med 28 års ålder, tituleras han Avskedade Soldaten Carl Mård.

Det här med Mård är ju lite roligt, Carl Magnus tjänsgjorde som dräng i Mårdslycke i Tingsås, därav fick han sitt soldatnamn. Långt senare kommer han att vara bosatt i Mårdslätt i Väckelsång. I tidigare husförhörslängder finns inget Mårdslätt, nu var det bara en backstuga men ändå.

Under åren i Landskrona är han utöver att han finns i kyrkböckerna förstås omnämnd i de militära arkiven. Dessa ger mig anledning att åka till krigsarkivet men på internet finns kortfattad information som att han var 5 fot och 7 tum lång (ca 166 cm), han var ogift, lutheran och tjänstgjorde som skräddare.

Hur som helst så dyker Carl Mård plötsligt upp nu i Väckelsång, prästen förefaller imponerad av det stiliga brevet från ”Regements Chefen H(e)rr Grefwe Fr Ulr Wrangel (som) gifvit tillstånd till ägtenskapet”. Carl vigs den 27 jan 1827 (han ska således tjänstgöra i Landskrona ytterligare ett par år) med

Pigan från Wäckelsångs Saxagd Annika Johansdotter 18 år född och vistats alt från det inom församlingen. Fadren närwarande bifaller äktenskapet. Contahenterna äro ej beslägtade Skola bo i Botahult.”

Prästen i Landskrona blir förargad och skriver:

”Gift utan Garn.Prästens wettskap af Ydström i Wäckelsång 27 sistl. Januario 1827″

Carl hade tydligen bättre kontakt med regementschefen.

Med Annika Johansdotter, 1827-01-27 fick Carl tre döttrar, han blev änkeman 1848, en av döttrarna hade då dött och en dog 6 veckor efter sin mammas död. Carl var nu ensam med dottern Eva Sofia 17 år. Eva Sofia flyttade året innan till Wexiö men återkom ganska snart till hemmet, ev var hon sjuklig, jag har inte forskat mer om det.

Något år senare föds i Väckelsång 1849-05-10 Johan Fredrik (morfar Rudolfs far) i födelseattesten kan läsas:

Johan Fredrik oäkta (senare struket) , Mor Pigan AnnaLisa Johansdr”

Under noteringen står sannolikt senare tillskrivet:

Afsk. Soldat Carl Mård anmäler sig som Barnets Fader. Mård är skrifven i Backst. Mårdslätt under Wäckelsångs Hanagård. Har låtit kyrktaga Anna [som] sin Hustru”.

Med Anna Lisa får Carl förutom Johan Fredrik ytterligare 3 söner. Han bor kvar på olika platser i Väckelsång. Anna Lisa dör redan 1862. Inte heller här får man veta någon dödsorsak men det förefaller som om det var ett tufft liv att leva med Carl, någon präst skriver ”Uppsagd 52, förser sig med legenhet Bevis lämnat Sockennämnden 15/4 53, att Mård är till frejden ärlig, men begifven på dryckenskap och värnlös om de sinas försörjning.”

Enklingen Fattighjonet Backstugesittaren Afskedade Soldaten Karl Mård dör av wattensot 1878-08-10 i Sutareslätt, Backstugan Notudden, 77 år gammal. (Det var noga med titlarna på 1800-talet)

Någon kanske tycker att det här var en bedrövlig historia men tyvärr så var det ofta så här i 1800-talets fattigSverige, föds man fattig så dör man ofta som fattighjon och backstusittare. Det gick inte mycket bättre för Johan Fredrik men därefter har det ju gått bra för oss!

Tillbaka!

08 november 2010

14 december 2009 av Åke Wahlqvist.

Så länge sedan är det som jag skrev i min blogg! Det är nästan ett år! Jag ska bespara er mina ursäkter och förklaringar!

Som ni förstår så har det varit nästan lika illa med min släktforskning men nu hoppas jag att den ska ta fart igen.

För några veckor sedan gjorde jag en snabbvända till Sölvesborg.

Jag besökte stadsarkivet, hade flera frågor om Anna Jönsdotters Per (mormor Olgas far), var vistades han 1873-1874 (när AJ satt i fängelse). Jag hittade heller inget svar på frågan om var Johan Fredrik Carlsson (morfar Rudolfs far), vistades år 1900 och framåt. Det jag fann kan tyckas vara torftigt men det var 2 noteringar i Gammalstorps sockens fattigkassa. År 1871 den 18 april besökte Anna Jönsdotter förtroendemannen och fick som det heter: på eget bepröfvande 1kr i fattighjälp, även den 10 december samma år var Anna Jönsdotter i Målen där och fick på eget b:pr: 1kr.

Det här med 1kr är intressant, trots att Anna hade två barn att försörja (och maken försvunnen sedan 14 dagar efter bröllopet fem år tidigare) fick hon bara 1kr, de flesta andra fick 2 eller flera kr.

Nästa dag hade jag tänkt hyra bil men min kusin Folke erbjöd sig och körde och guidade mig i Gammalstorp och Siretorp, jag börjar få lite kläm på geografin tex hur nära det är mellan Folkes uppväxtgård och båtsmanstorpet där Per och Nilla bodde. Jag ser också den här gången flera av de båtsmanstorp som finns på den sydvästra delen av Listerlandet. Tack Folke, det blev en för mig mycket givande dag.

Folke och jag besöker också kusin Bengt på hans arbetsplats, det var intressant även om den hembygdsföreningen ju rör grannsocknarna. Tack Bengt för besöket.

Jag hinner också snabbt besöka Oves Marta som plågas av värk innan jag reser hem igen. Tack till kusin Per som körde mig till stationen.

Men, jag träffade ju också ännu en kusin, Camilla helt apropå vid järnvägsstationen, hon lovade att komplettera vårt släkträd med Nisses familjer.

Jag hoppas återkomma relativt snart och berätta om Carl Mård, mannen som gett namnet till Carlsasläkten.

Arkiv 2

14 december 2009

Jag letar också i flera timmar efter Petter Dahl i Kronohäktet i Kristianstads handlingar. Det förefaller vara ett länsfängelse men insprängt finns där fästningsfångar, dock ingen Petter Dahl och han har sannolikt inte varit där. Jag får leta i Vadstena och då i handlingar från slottshäktet i Kalmar.

Anna Jönsdotters skilsmässohandlingar letade jag efter i häradsrättens protokoll, inga förhandlingar på datum som passar. Talar med arkivarien som rekommenderar domkapitlets äktenskapshandlingar. Han rek mig att titta i 1881 års handlingar, jag tycker inte att det stämmer. Ägnar flera timmar på em o kommande förmiddag att titta i angränsande års handlingar. Som tur är avslutar jag med att återgå till 1881, där jag snabbt hittar, domkapitlets utslag och Annas egenhändiga ansökan samt vice pastor E. Ahlgrens skrivelse.

Arkiv

12 december 2009

På morgonen den 9 december skjutsade Eva mig till Sölvesborgs station. Jag tog Öresundsbanan till Lund. Nu följde spännande forskning, det var ju första gången jag forskade i originalhandlingar!

Per Olsson: Sjömansarkivet Sölvesborg Mönstringslistor: flera Per Olsson, högst tveksamt om någon av dem är Per Olsson. På två skepp som avseglat från Sölvesborg 1866 fanns noteringar att de förlist!, men inga hållpunkter för att Per Olsson skulle ha funnits där. I husförhörslängden står att han är till sjöss men jag börjar mer tro att förhållandet är som det står i fångrullan från Kronohäktet i Karlshamn om Anna Jönsdotter: mannen rymd. Jag får nog börja leta i emigrationshandlingar.

Bättre lycka med Anna Jönsdotter: Fångrulla från Kronohäktet i Karlshamn, nästan osmakligt hur ”paret” Anna och hennes farbror hanteras just som ett par! Fantastiskt att få se anteckningar om hur en 28 årig Anna såg ut, vilka ägodelar hon hade och hennes namnteckning!

Du kan högerklicka på bilderna en och en och välja öppna bild i eget fönster. I original sitter ju dessa bilder ihop. Den översta raden handlar om någon obekant, rad 2 om Per Kula o rad 3 om Anna Jd. Observera att tex domen är skriven för dem båda och över bokens bindning. Jag återkommer med mer!

Warrabacken?

11 december 2009

På (eller i samband med) Oves begravning träffade jag mina två återstående morbröder Pelle och Göran samt en stor del av mina kusiner i Sölvesborg. Tack Per o Eva för samkvämet och för övernattningen.

Under samkvämet hör jag kusin Kerstin prata om Warrabacken? Detta skulle vara en plats i anslutning till Siretorp 9, där mormors föräldrar Per Söderlund och Nilla Olsdotter bodde. Det var där mamma och flera av hennes syskon hade förmånen att vistas någon sommar. Det var där Owe när han var 10 år gammal hittade stenåldersyxor, varav jag har en. Platsen fick en arkologisk utgrävning 10 – 15 år senare (på -30-talet).

Warrabacken? Man associerar ju till Åke Wärre, Nilla Olsdotters morfar också han båtsman. Enligt båtsmansregistret bodde han inte där, spännande! Kerstin Har lovat visa mig platsen.

Jag återkommer med fler rapporter från min resa.

Per Olsson, vart tog han vägen?

03 december 2009

Jag ska åka till landsarkivet i Lund nästa vecka bland annat för att försöka få reda på vart Per Olsson tog vägen efter att han gift sig med Anna Jönsdotter, dessa båda är ju Per Söderlunds föräldrar. Då jag vill förbereda mig inför resan till Lund har jag försökt friska upp minnet och också leta efter andra infallsvinklar, så hittade jag ett inlägg på Rötter, mer än 2 år gammalt där en person frågar efter Per Söderlunds föräldrar! Jag försöker nu få kontakt med den här personen som kanske dessutom är släkting. Får se vad det ger.

Jag ska ju också leta efter kommunala handlingar och har förstått att dessa inte finns vid LA. Jag har varit i kontakt med Sölvesborgs kommuns arkiv som dock visar sig ha stängt i nästa vecka på tider som skulle passa mig. Man lovade dock att titta efter var Anna Jönsdotters barn fanns 1873 – 75.

Begravning.

26 november 2009

Den 8 december begravs min äldste morbror, Ove. För mig är det både glädje och sorg, Ove fick ett rikt och långt liv.

Sen är det bara Pelle o Göran kvar av mammas ursprungligen 9 syskon.

När man släktforskar får men en speciell relation till tid, man rör sig snabbt över generationer av släktingar. Nu har jag en känsla av att min egen tid också bara är en av dessa generationer, och så är det ju. Misstolka mig inte, jag menar inte att mitt eget liv går för fort, utan att varje generation i min antavla rymmer så oerhört mycket som jag är intresserad av.

Jag är nybliven pensionär, men var finns den tid, jag vill ha? Jag vill åka ner till Sölvesborg och delta i Oves begravning. Jag har nästan bestämt mig för att göra det och också kombinera resan så att jag åker till Landsarkivet i Lund. Att resa ensam lång väg är inte kul, men jag har upptäckt att det finns fungerande tågförbindelser. Och det finns mobilt bredband. Jag kan använda restiden.

I Lund ska jag beställa fram handlingar från Kristianstads fästning där min FMFFMF, soldaten Petter Dahl vistades under åren 1806 – 1813. Jag ska också beställa fram handlingar från kronohäktet i Karlshamn där MMFM och hennes farbror vistades åren 1873 -75. Var fanns MMF (Per Söderlund) under de åren, jag hoppas att sockenprotokoll från Gammalstorp kan ge svar. Tack Birgitta Eng för tipset.

Hemresa

17 september 2009

Lilian och jag var ju på semester i augusti, jag har rapporterat om det tidigare. Planeringen var att vi skulle ägna några dagar åt resan hem. Det blev lite splittrat och massivt, det var en fantastisk känsla att köra genom gränsområdet mellan Kronoberg och Kalmar län, där jag kört många ggr förut. Nu med massor av bekanta ortsnamn: Vissefjärda, Algutsboda, Ekeberga, Lenhovda, Nottebäck, Lönneberga, Pelarne, Rumskulla, Södra Vi och detta är bara socknarna, dessutom många bekanta bynamn. Här bodde dom, mina anfäder på Emmys, min biologiska farmors sida. Några, framförallt långt tillbaka, var bönder, men sen var det torpare och soldater rakt igenom. Vi besökte två kyrkor, Granhult och Pelarne.

Granhults kyrka, av många ansedd som en av Sveriges absolut vackraste kyrkor. Hela kyrkan i obehandlat liggande timmer med målningar i både väggar och tak, målningarna från 1700-talet.

Granhults kyrka

Granhults kyrka

Granhults kyrka1

Granhults kyrka1

Pelarne kyrka, en fantastiskt vacker kyrka byggd i liggande timmer vars äldsta delar tom skulle kunna vara 1100-tal.

Min FM FF FF, Anders Bast f 1766, var i soldat i Aspelands kompani, Kalmar regemente. Han deltog i kriget i Pommern 1805-1807 samt Kriget i Finland 1808-1809 först på Gotland, sedan upp till Finland för att därefter vara i Västerbotten och i augusti 1809 stod slagen vid Ratan och Sävar. Jag vet inte exakt när han fick avsked (pension) men när Pelarne socken börjar föra husförhörslängd 1820, då är han kyrkoväktare i Pelarne kyrka. En omtumlande känsla när man sitter i kyrkbänken och tänker att där har han suttit tillsammans med sin hustru varje söndag under det tidiga 1800-talet. Han levde till 1846.

Carl Wahlqvists familj

21 augusti 2009
Carl Wahlqvist med familj

Carl Wahlqvist med familj

Den här bilden har jag fått av Ronnie Hellström son till Lennart Hellström, son till Signe som är syster till Viktor. Men vem är vem på bilden?

När jag efter att ha varit i Helsingborg kommer till min bror Olle i Linneryd tittar vi på bilder och – där finns grunden till ovanstående collage!

CWfamilj

CWfamilj

Nu blir det ju i alla fall lite enklare, om vi börjar med den nedre bilden, nu kan man ju använda åldersskillnad för identifiering. På övre raden Viktor (1896) och Ragnhild (1899), på nedre raden Signe (1903), Wilhelmina, Rickard (1910), Carl och längst till höger Maja (1906).

På den övre bilden är 5 ytterligare personer inklistrade och min gissning är att, från vänster, Ville (1886), Nils (1891) sen hoppar jag över mannen som står med huvudet allra högst upp och kvinnan som kommer sen är Tora (1887). Ville, Nisse och Tora är Carls barn i hans första gifte.

Mannen som jag hoppade över tror jag är Valle (1889) och kvinnan längst till höger är Hulda  (1892). Valle och Hulda är de två barn Wilhelmina hade med sig i giftet med Carl.